ประกาศผลรางวัลครั้งที่ 2

รางวัลที่1 โทรศัพท์มือถือ ไอโฟน14 ขนาด256 GB สีมิดไนท์ มูลค่ารางวัลละ 36,900 บาท
1. กัณธิญา ตาก๋า
เบอร์โทรศัพท์ 063563xxxx
2. สนาน สุขวาสนะ
เบอร์โทรศัพท์ 081829xxxx
3. อณุรุจ วงศ์ทองสรรค์
เบอร์โทรศัพท์ 081834xxxx

ขั้นตอนการรับรางวัล
1. วันที่รับรางวัล วันที่ 24-26 ตุลาคม 2566   เวลา 10:00น. - 17:00น.
2. สถานที่รับรางวัล MMS Bosch Car Service เกษตรฯ-นวมินทร์  Google Map  
https://goo.gl/maps/RunwBtFJnQbMoY1z7
3. เอกสารที่ต้องเตรียม 
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บุคคลธรรมดา ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บริษัท ใช้เอกสาร ภพ20 + หนังสือรับรอง ลายเซ็น พร้อมตราประทับ+ สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) ** ถ้าไม่ได้มารับเอง ให้มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 
4. กรุณาเตรียมเงินสำหรับหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% = 1,845 บาท

หมายเหตุ
*รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
*รางวัลที่ได้เป็นเฉพาะตัวผลิตภัณท์ ไม่รวมค่าเปลี่ยน ค่าแรง และค่าบริการต่างๆ
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 50 สตางค์ มูลค่ารางวัลละ 17,890 บาท*
1. อภิชา บูรณ์เจริญ
เบอร์โทรศัพท์ 089608xxxx
2. วรชัย ยุวจรัสกุล
เบอร์โทรศัพท์ 081835xxxx
3. จอนนี่ แอนโฟเน
เบอร์โทรศัพท์ 081645xxxx
4. ลภัสรดา ชินสุประภา
เบอร์โทรศัพท์ 085415xxxx
5. อนพัทย์ สินวรพันธุ์
เบอร์โทรศัพท์ 086609xxxx

ขั้นตอนการรับรางวัล
1.วันที่รับรางวัล วันที่ 24-26 ตุลาคม 2566    เวลา 10:00น. - 17:00น.
2. สถานที่รับรางวัล MMS Bosch Car Service เกษตรฯ-นวมินทร์  Google Map  
https://goo.gl/maps/RunwBtFJnQbMoY1z7
3. เอกสารที่ต้องเตรียม 
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บุคคลธรรมดา ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บริษัท ใช้เอกสาร ภพ20 + หนังสือรับรอง 
ลายเซ็น พร้อมตราประทับ + สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) ** ถ้าไม่ได้มารับเอง ให้มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 
4. กรุณาเตรียมเงินสำหรับหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% = 894.50 บาท

หมายเหตุ
*รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
*รางวัลที่ได้เป็นเฉพาะตัวผลิตภัณท์ ไม่รวมค่าเปลี่ยน ค่าแรง และค่าบริการต่างๆ
*ของรางวัลราคาสร้อยคอทองคำฯ ราคาอาจจะปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ณ วันที่ซื้อจริง
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

รางวัลที่ 3 ชุดยางรถยนต์-ยี่ห้อ-คอนติเนนทอล (4เส้น) รุ่น comfort contact CC6-CC7 ขนาด 195/65 R15 มูลค่ารางวัลละ 13,160 บาท
1. อุษา ทัพเสนีย์
เบอร์โทรศัพท์ 081828xxxx
2. ปัณณิกา รักษา
เบอร์โทรศัพท์ 081724xxxx
3. วิโรจน์ มีโพธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 093131xxxx
4. บริษัท เอ็ม เอ เอ อาร์ จำกัด -
เบอร์โทรศัพท์ 081889xxxx
5. เฉลิมเกียรติ ทองเถาว์
เบอร์โทรศัพท์ 081842xxxx
6. สิขเรศ เกตุทัต
เบอร์โทรศัพท์ 095669xxxx

ขั้นตอนการรับรางวัล
1. วันที่รับรางวัล วันที่ 24-26 ตุลาคม 2566    เวลา 10:00น. - 17:00น.
2. สถานที่รับรางวัล MMS Bosch Car Service เกษตรฯ-นวมินทร์  Google Map  
https://goo.gl/maps/RunwBtFJnQbMoY1z7
3. เอกสารที่ต้องเตรียม 
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บุคคลธรรมดา ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บริษัท ใช้เอกสาร ภพ20 + หนังสือรับรอง 
ลายเซ็น พร้อมตราประทับ + สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) ** ถ้าไม่ได้มารับเอง ให้มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 
4. กรุณาเตรียมเงินสำหรับหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% = 658 บาท

หมายเหตุ
*รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
*รางวัลที่ได้เป็นเฉพาะตัวผลิตภัณท์ ไม่รวมค่าเปลี่ยน ค่าแรง และค่าบริการต่างๆ
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

รางวัลที่4 แบตเตอรี่รถยนต์-Bosch-รุ่น-N55L-70B24L มูลค่ารางวัลละ 3,200 บาท
1. ศุภณัฐ อินทรนเรศ
เบอร์โทรศัพท์ 088293xxxx
2. เพชรรุ้ง จีนหลักร้อย
เบอร์โทรศัพท์ 085099xxxx
3. มรกต ป้องกัน
เบอร์โทรศัพท์ 081774xxxx
4. เดโชชัย อาจมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 088562xxxx
5. ณลิน จินดาจารุสิน
เบอร์โทรศัพท์ 081712xxxx
6. พัชญ์สิตา โชติหิรัญศักย์
เบอร์โทรศัพท์ 096956xxxx
7. กิตติพงษ์ โคตรจันทึก
เบอร์โทรศัพท์ 095596xxxx
8. กาญจนา หาญชนะ
เบอร์โทรศัพท์ 092815xxxx
9. ธนดล อินทิยโกเศศ
เบอร์โทรศัพท์ 097062xxxx
10. วิริยา จิญกาญจน์
เบอร์โทรศัพท์ 081658xxxx
11. บ.สยามเพาเวอร์ริช จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 02727xxxx
12. ธีรยสถ์ มหาสุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ 081914xxxx
13. อุทัย สำรวมจิตร์
เบอร์โทรศัพท์ 089477xxxx
14. พรพิศ เจริญนาน
เบอร์โทรศัพท์ 082004xxxx
15. ธนัช เหลืองสุริยะ
เบอร์โทรศัพท์ 081821xxxx
16. บริษัท ไทยอาสา จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 099224xxxx
17. นิพนธ์ ใจเย็น
เบอร์โทรศัพท์ 097149xxxx
18. โยธิน ประไพตระกูล
เบอร์โทรศัพท์ 083925xxxx
19. พิทักษ์พงษ์ ทองใบ
เบอร์โทรศัพท์ 093353xxxx
20. ธนากร วังคะฮาด
เบอร์โทรศัพท์ 087446xxxx

ขั้นตอนการรับรางวัล
1. วันที่รับรางวัล วันที่ 24-26 ตุลาคม 2566   เวลา 10:00น. - 17:00น.
2. สถานที่รับรางวัล MMS Bosch Car Service เกษตรฯ-นวมินทร์  Google Map  
https://goo.gl/maps/RunwBtFJnQbMoY1z7
3. เอกสารที่ต้องเตรียม 
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บุคคลธรรมดา ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บริษัท ใช้เอกสาร ภพ20 + หนังสือรับรอง
 ลายเซ็น พร้อมตราประทับ + สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) ** ถ้าไม่ได้มารับเอง ให้มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 
4. กรุณาเตรียมเงินสำหรับหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% = 160 บาท

หมายเหตุ
*รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
*รางวัลที่ได้เป็นเฉพาะตัวผลิตภัณท์ ไม่รวมค่าเปลี่ยน ค่าแรง และค่าบริการต่างๆ
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

รางวัลที่ 5 แบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ Bosch รุ่น 75B24L มูลค่ารางวัลละ 3,030 บาท
1. สถิตร เล็กโล่ภิ
เบอร์โทรศัพท์ 080451xxxx
2. นิรดา เจริญชัยพิพัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ 092095xxxx
3. ธนชัย อาแวโซ๊ะ
เบอร์โทรศัพท์ 095825xxxx
4. อัครินทร์ สุริยะชัยวรเมธ
เบอร์โทรศัพท์ 081449xxxx
5. เวทิพร คุปตวนิขเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ 081666xxxx
6. อรวรรณ ติลกสกุลชัย
เบอร์โทรศัพท์ 081805xxxx
7. วารีณา เลาหพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 064546xxxx
8. เฉลิมพจน์ ศรีโหร
เบอร์โทรศัพท์ 089496xxxx
9. ศวิตา โคมลอย
เบอร์โทรศัพท์ 090398xxxx
10. วิชากร รักโคตร
เบอร์โทรศัพท์ 085658xxxx
11. ฉลองโชค ประดิษฐ์สาร
เบอร์โทรศัพท์ 086986xxxx
12. ณัฐวุฒิ สุกใส
เบอร์โทรศัพท์ 081877xxxx
13. ดิสทัต พฤฒิธาดา
เบอร์โทรศัพท์ 081208xxxx
14. ปณิธาน ตังควานิช
เบอร์โทรศัพท์ 086605xxxx
15. ภูเบศ ปัญญะธารา
เบอร์โทรศัพท์ 086399xxxx
16. สุนทร ขาวพรหม
เบอร์โทรศัพท์ 086031xxxx
17. รัตนาภรณ์ สารทอง
เบอร์โทรศัพท์ 086556xxxx
18. บัณฑิตย์ ภูวนันท์
เบอร์โทรศัพท์ 081342xxxx
19. นถาพร นาคาเรี่อง
เบอร์โทรศัพท์ 098876xxxx
20. รพีพงศ์ อึ๊งประเสริฐ
เบอร์โทรศัพท์ 081987xxxx
21. วิศาล มหาสิทธิวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ 085955xxxx
22. ประยุทธ สมประกิจ
เบอร์โทรศัพท์ 062542xxxx
23. วรรณภา พีระธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 086626xxxx
24. ภิญโญ รุจิโรจน์อำไฟ
เบอร์โทรศัพท์ 086220xxxx
25. โกมุท กมลประจักษ์
เบอร์โทรศัพท์ 081875xxxx

ขั้นตอนการรับรางวัล
1. วันที่รับรางวัล วันที่ 24-26 ตุลาคม 2566    เวลา 10:00น. - 17:00น.
2. สถานที่รับรางวัล MMS Bosch Car Service เกษตรฯ-นวมินทร์  Google Map  
https://goo.gl/maps/RunwBtFJnQbMoY1z7
3. เอกสารที่ต้องเตรียม 
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บุคคลธรรมดา ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บริษัท ใช้เอกสาร ภพ20 + หนังสือรับรอง 
 ลายเซ็น พร้อมตราประทับ + สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) ** ถ้าไม่ได้มารับเอง ให้มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 
4. กรุณาเตรียมเงินสำหรับหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% = 151.50 บาท

หมายเหตุ
*รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
*รางวัลที่ได้เป็นเฉพาะตัวผลิตภัณท์ ไม่รวมค่าเปลี่ยน ค่าแรง และค่าบริการต่างๆ
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

รางวัลที่ 6 แบตเตอรี่รถยนต์--ยี่ห้อ-Bosch-รุ่น-55B19L มูลค่ารางวัลละ 2,420 บาท
1. บริษัท ส.นำศิริก่อสร้าง จำกัด -
เบอร์โทรศัพท์ 081637xxxx
2. มณิศา ศรีคุ้ม
เบอร์โทรศัพท์ 088236xxxx
3. อรุณวรรณ นิลพัตร์
เบอร์โทรศัพท์ 081375xxxx
4. สำราญ สุธรรมา
เบอร์โทรศัพท์ 083305xxxx
5. พงศ์กฤษณ์ รักเสมอวรงค์
เบอร์โทรศัพท์ 082224xxxx
6. วิราภรณ์ สุขโต
เบอร์โทรศัพท์ 081929xxxx
7. ชมพูนุช จันดา
เบอร์โทรศัพท์ 084561xxxx
8. ทิพรัตน์ พงษ์มีชัย
เบอร์โทรศัพท์ 062694xxxx
9. ณัฐวิภาลักษณ์ ผิวเกลี้ยง
เบอร์โทรศัพท์ 091516xxxx
10. จารุณี บุญนิพัทธ์
เบอร์โทรศัพท์ 081612xxxx
11. อนัญญา สุขจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ 086686xxxx
12. สงบ พิณสุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ 084017xxxx
13. ปาริฉัตร์ วรทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ 089529xxxx
14. คมกฤช แสงแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ 087497xxxx
15. กฤษฎา ไตรธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 081780xxxx
16. พงศธร​ พินิจ
เบอร์โทรศัพท์ 098585xxxx
17. ลักขณา กุลละวณิชย์
เบอร์โทรศัพท์ 083627xxxx
18. สาธิต ประทุมสิงห์
เบอร์โทรศัพท์ 092975xxxx
19. ภารดี ศรีสะอาด
เบอร์โทรศัพท์ 062941xxxx
20. บุรินทร์ คาน
เบอร์โทรศัพท์ 098822xxxx
21. ธเนศศักดิ์ เนตรทับทิม
เบอร์โทรศัพท์ 086886xxxx
22. สมศักดิ์ มีสิทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 098267xxxx
23. ธานินท์ ด้วงทองอยู่
เบอร์โทรศัพท์ 081309xxxx
24. อรจิรา สุสมบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์ 091956xxxx
25. พิชาญ ปึงทมวัฒนากูล
เบอร์โทรศัพท์ 089159xxxx

ขั้นตอนการรับรางวัล
1. วันที่รับรางวัล วันที่ 24-26 ตุลาคม 2566    เวลา 10:00น. - 17:00น.
2. สถานที่รับรางวัล MMS Bosch Car Service เกษตรฯ-นวมินทร์  Google Map  
https://goo.gl/maps/RunwBtFJnQbMoY1z7
3. เอกสารที่ต้องเตรียม 
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บุคคลธรรมดา ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บริษัท ใช้เอกสาร ภพ20 + หนังสือรับรอง 
ลายเซ็น พร้อมตราประทับ + สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) ** ถ้าไม่ได้มารับเอง ให้มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 
4. กรุณาเตรียมเงินสำหรับหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% = 121 บาท

หมายเหตุ
*รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
*รางวัลที่ได้เป็นเฉพาะตัวผลิตภัณท์ ไม่รวมค่าเปลี่ยน ค่าแรง และค่าบริการต่างๆ
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

รางวัลที่ 7 น้ำมันเครื่องยี่ห้อ TOTAL รุ่น QUARTZ 9000 มูลค่ารางวัลละ 2,250 บาท
1. สุรณัฐ วันเพ็ญ
เบอร์โทรศัพท์ 081812xxxx
2. เสาวรส นิจจันทร์พันธุ์ศรี
เบอร์โทรศัพท์ 089155xxxx
3. สังวาลย์ บุดดาเลิศ
เบอร์โทรศัพท์ 098225xxxx
4. ภัทร พรหมพันธ์ใจ
เบอร์โทรศัพท์ 081838xxxx
5. วันชัย อรุณศิริกุล
เบอร์โทรศัพท์ 084090xxxx
6. กติกา โบราณินทร์
เบอร์โทรศัพท์ 089936xxxx
7. กนกวรรณ ตั้งเกียรติตระกูล
เบอร์โทรศัพท์ 091692xxxx
8. ทวัช หลับเอม
เบอร์โทรศัพท์ 085042xxxx
9. สมศักดิ์ มาตร์มงคล
เบอร์โทรศัพท์ 081774xxxx
10. วรรณวิเศษ อธิปัตย์ตย์วชิรพร
เบอร์โทรศัพท์ 089922xxxx
11. กรินทร์ สิงขรบุตร
เบอร์โทรศัพท์ 086533xxxx
12. ภากร จิตต์แจ้ง
เบอร์โทรศัพท์ 090219xxxx
13. นงลักษณ์ เมฆารักษณ์กุล
เบอร์โทรศัพท์ 09293xxxx
14. ธนกฤต ศงสนันทน์
เบอร์โทรศัพท์ 087512xxxx
15. ฐาปกรณ์ ปวนะฤทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 062601xxxx
16. พรชัย แซ่เฮ้ง
เบอร์โทรศัพท์ 081438xxxx
17. สุภชัย แซ่ตั้ง
เบอร์โทรศัพท์ 085920xxxx
18. ธนาคาร พึ่งสุภา
เบอร์โทรศัพท์ 087977xxxx
19. สาคร สุดสะอาด
เบอร์โทรศัพท์ 081170xxxx
20. สุรเชษฐ ภวการค้าดี
เบอร์โทรศัพท์ 094663xxxx

ขั้นตอนการรับรางวัล
1. วันที่รับรางวัล วันที่ 24-26 ตุลาคม 2566  เวลา 10:00น. - 17:00น.
2. สถานที่รับรางวัล MMS Bosch Car Service เกษตรฯ-นวมินทร์  Google Map  
https://goo.gl/maps/RunwBtFJnQbMoY1z7
3. เอกสารที่ต้องเตรียม 
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บุคคลธรรมดา ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บริษัท ใช้เอกสาร ภพ20 + หนังสือรับรอง
 ลายเซ็น พร้อมตราประทับ + สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) ** ถ้าไม่ได้มารับเอง ให้มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 
4. กรุณาเตรียมเงินสำหรับหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% = 112.50 บาท

หมายเหตุ
*รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
*รางวัลที่ได้เป็นเฉพาะตัวผลิตภัณท์ ไม่รวมค่าเปลี่ยน ค่าแรง และค่าบริการต่างๆ
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

รางวัลที่ 8 น้ำมันเครื่องยี่ห้อ TOTAL รุ่น QUARTZ 8000 5W30 มูลค่ารางวัลละ 1,490 บาท
1. พิมพ์พร งามทวี
เบอร์โทรศัพท์ 089925xxxx
2. ศักดิพันธ์ุ ขำมาก
เบอร์โทรศัพท์ 064829xxxx
3. รัตนาภรณ์ สารทอง
เบอร์โทรศัพท์ 086840xxxx
4. สำราญ ตุลยะเสถียร
เบอร์โทรศัพท์ 081812xxxx
5. ปฏิพัทธ์ พิพิธธนโชติ
เบอร์โทรศัพท์ 091762xxxx
6. เอกสิทธิ์ เนียมจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ 091773xxxx
7. บริษัทฮาน่าเอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิสจำกัด(สำนักงานใหญ่) -
เบอร์โทรศัพท์ 081949xxxx
8. ประเสริฐ สิริเจริญวณิช
เบอร์โทรศัพท์ 085383xxxx
9. นิติธร ตติชยานนท์
เบอร์โทรศัพท์ 092490xxxx
10. พิทักษ์ คำภาพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 086890xxxx
11. แพรนวล บุญศรี
เบอร์โทรศัพท์ 089428xxxx
12. อานนท์ นวลพัด
เบอร์โทรศัพท์ 092265xxxx
13. นันท์นิชา เหลืองเรืองเวช
เบอร์โทรศัพท์ 081651xxxx
14. อิฐธิพล สง่างาม
เบอร์โทรศัพท์ 098289xxxx
15. บ.พี.เอ็น.พี.เซอร์วิส มาร์เก็ต จำกัก
เบอร์โทรศัพท์ 096887xxxx
16. ประภาส พิชาดำรงโชติ
เบอร์โทรศัพท์ 081751xxxx
17. ปัณณธร ผู้วิบูลย์สุข
เบอร์โทรศัพท์ 089111xxxx
18. ธัญญพัฒน์ ธัญญศิริ
เบอร์โทรศัพท์ 065217xxxx
19. เอกพงศ์ ปิ่นเงิน
เบอร์โทรศัพท์ 094425xxxx
20. บริษัท รักษาความปลอดภัย บีเอนเอสซี
เบอร์โทรศัพท์ 084783xxxx
21. สาธิต บริพิศ
เบอร์โทรศัพท์ 089897xxxx
22. ตะวัน เป็นแผ่น
เบอร์โทรศัพท์ 081832xxxx
23. ปริพนธ์ คมปรียารัตน์
เบอร์โทรศัพท์ 086094xxxx
24. TKK CORPORATION -
เบอร์โทรศัพท์ 086515xxxx
25. ชนิดา สถิตย์วงศ์
เบอร์โทรศัพท์ 086341xxxx

ขั้นตอนการรับรางวัล
1. วันที่รับรางวัล วันที่ 24-26 ตุลาคม 2566  เวลา 10:00น. - 17:00น.
2. สถานที่รับรางวัล MMS Bosch Car Service เกษตรฯ-นวมินทร์  Google Map  
https://goo.gl/maps/RunwBtFJnQbMoY1z7
3. เอกสารที่ต้องเตรียม 
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บุคคลธรรมดา ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บริษัท ใช้เอกสาร ภพ20 + หนังสือรับรอง
 ลายเซ็น พร้อมตราประทับ + สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) ** ถ้าไม่ได้มารับเอง ให้มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 
4. กรุณาเตรียมเงินสำหรับหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% = 74.50 บาท

หมายเหตุ
*รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
*รางวัลที่ได้เป็นเฉพาะตัวผลิตภัณท์ ไม่รวมค่าเปลี่ยน ค่าแรง และค่าบริการต่างๆ
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

รางวัลที่ 9 น้ำมันเครื่องยี่ห้อ TOTAL รุ่น QUARTZ DIESEL 7000 10W30 มูลค่ารางวัลละ 1,350 บาท
1. นิยม แก่นพลูหยก
เบอร์โทรศัพท์ 084120xxxx
2. ฉัตรชัย ทิศาดลดิลก
เบอร์โทรศัพท์ 081941xxxx
3. สุธิดา เย็นจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ 081849xxxx
4. บริษัท เคมร่า (ประเทศไทย) จำกัด -
เบอร์โทรศัพท์ 081906xxxx
5. ณภัฎ ดิลกสมบัติ
เบอร์โทรศัพท์ 089334xxxx
6. นุสรา สัตย์เพริศพราย
เบอร์โทรศัพท์ 083189xxxx
7. วสุ เตชะไพฑูรย์
เบอร์โทรศัพท์ 093583xxxx
8. ธเนศ แสงดาว
เบอร์โทรศัพท์ 081636xxxx
9. ธีรนันท์ ทองประดิษฐ์
เบอร์โทรศัพท์ 098259xxxx
10. มงคล เมฆเสรีกุล
เบอร์โทรศัพท์ 062698xxxx
11. กิตติ พรหมประพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 086519xxxx
12. สมภาร ภูคลองแวว
เบอร์โทรศัพท์ 086533xxxx
13. ธนารักษ์ รัตนโมรา
เบอร์โทรศัพท์ 091875xxxx
14. ณัฎฐา ไกรศรีพันธุ์
เบอร์โทรศัพท์ 087192xxxx
15. เอกชัย สมานบุตร
เบอร์โทรศัพท์ 089677xxxx
16. วิชพันธ์ุ ตรังคสมบัติ
เบอร์โทรศัพท์ 081914xxxx
17. โอปอ ขวัญกลับ
เบอร์โทรศัพท์ 098462xxxx
18. วัชรพล โหมดวัฒนะ
เบอร์โทรศัพท์ 085048xxxx
19. นรินทร์ โพธิ์ดง
เบอร์โทรศัพท์ 087335xxxx
20. รุ่งวิวา ลาวัณย์รัตนากุล
เบอร์โทรศัพท์ 083034xxxx
21. วาสนา วิมลทรง
เบอร์โทรศัพท์ 097491xxxx
22. สุพรรณี ละอองศรี
เบอร์โทรศัพท์ 089895xxxx
23. พัชรี ศรีสุข
เบอร์โทรศัพท์ 084674xxxx
24. สุชีพ วัลลภบรรหาร
เบอร์โทรศัพท์ 081936xxxx
25. ประมินทร์ กุลพิจิตร
เบอร์โทรศัพท์ 089486xxxx

ขั้นตอนการรับรางวัล
1. วันที่รับรางวัล วันที่ 24-26 ตุลาคม 2566  เวลา 10:00น. - 17:00น.
2. สถานที่รับรางวัล MMS Bosch Car Service เกษตรฯ-นวมินทร์  Google Map  
https://goo.gl/maps/RunwBtFJnQbMoY1z7
3. เอกสารที่ต้องเตรียม 
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บุคคลธรรมดา ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บริษัท ใช้เอกสาร ภพ20 + หนังสือรับรอง
 ลายเซ็น พร้อมตราประทับ + สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) ** ถ้าไม่ได้มารับเอง ให้มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 
4. กรุณาเตรียมเงินสำหรับหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% = 67.50 บาท

หมายเหตุ
*รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
*รางวัลที่ได้เป็นเฉพาะตัวผลิตภัณท์ ไม่รวมค่าเปลี่ยน ค่าแรง และค่าบริการต่างๆ
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

รางวัลที่ 10 กิ๊ฟท์วอยเชอร์ มูลค่า 1,000 บาท
1. ลภัสวัฒน์ งาทอง
เบอร์โทรศัพท์ 094504xxxx
2. พรศริ แซ่หว่อง
เบอร์โทรศัพท์ 082830xxxx
3. หัสนัย จักรสูตร
เบอร์โทรศัพท์ 065239xxxx
4. ฉัตรชัย ปู่พรม
เบอร์โทรศัพท์ 091789xxxx
5. นพดล สัมมา
เบอร์โทรศัพท์ 081632xxxx
6. ปรัชญา แก้วแก่น
เบอร์โทรศัพท์ 087215xxxx
7. จิระสิน นภาลัย
เบอร์โทรศัพท์ 089424xxxx
8. ปรัชญา รักตบุตร์
เบอร์โทรศัพท์ 086907xxxx
9. ธุมาวดี ชัยพิพัฒน์ตระกูล
เบอร์โทรศัพท์ 092895xxxx
10. ประเสริฐศักดิ์ จารุวิจิตร
เบอร์โทรศัพท์ 081629xxxx
11. ยศพัทธ์ ศรีวิสทิยกุล
เบอร์โทรศัพท์ 086777xxxx
12. ปฏิภาณ สุขเสมอ
เบอร์โทรศัพท์ 089616xxxx
13. ชำนาญ บุญประคอง
เบอร์โทรศัพท์ 091007xxxx
14. Naphakate Watcharapruek
เบอร์โทรศัพท์ 085448xxxx
15. ณัฐพงศ์ ปัญญารักษา
เบอร์โทรศัพท์ 084886xxxx
16. ศศิกานต์ เรณูมาศ
เบอร์โทรศัพท์ 081486xxxx
17. จิณัฐดา ตุลากันย์
เบอร์โทรศัพท์ 063635xxxx
18. บุญฤทธิ์ บุญจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ 099444xxxx
19. ไซซาน เทียน
เบอร์โทรศัพท์ 084370xxxx
20. ชโยดม สุขเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ 065956xxxx
21. นัฐกานต์ เกตใส
เบอร์โทรศัพท์ 083007xxxx
22. คณิน เมฆลอย
เบอร์โทรศัพท์ 064352xxxx
23. วิทยา สุระเกตุ
เบอร์โทรศัพท์ 090620xxxx
24. ชนิดาภา ชินศรี
เบอร์โทรศัพท์ 098831xxxx
25. บริษัท โรงแรมซันไชน์ พัทยา จำกัด -
เบอร์โทรศัพท์ 080426xxxx
26. ไกรสิทธิ ทิพย์ศิระพงษ์
เบอร์โทรศัพท์ 080078xxxx
27. ทศพร เพาะบุญ
เบอร์โทรศัพท์ 086905xxxx
28. ปาวีณา มูลเค้า
เบอร์โทรศัพท์ 088185xxxx
29. อนุชา หวังดี
เบอร์โทรศัพท์ 085151xxxx
30. มานัส อาจรักษา
เบอร์โทรศัพท์ 081682xxxx
31. สง่า เปรมโอชา
เบอร์โทรศัพท์ 081640xxxx
32. บริษัท คอลลี่ จำกัด สำนักงานใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ 084637xxxx
33. พอพล โรจนพันธุ์
เบอร์โทรศัพท์ 082340xxxx
34. กติกา ทิศาดลดิลก
เบอร์โทรศัพท์ 064551xxxx
35. อภิญญา พานนา
เบอร์โทรศัพท์ 091098xxxx
36. จารุณี มีมานัด
เบอร์โทรศัพท์ 085637xxxx
37. ดำรงค์ศักดิ์ พงศ์ธีรธนธัญ
เบอร์โทรศัพท์ 086699xxxx
38. อิทธิพล พิมพ์คงคา
เบอร์โทรศัพท์ 082657xxxx
39. พิไลพร บุตรรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ 098734xxxx
40. พงศธร ปัทมะโสภา
เบอร์โทรศัพท์ 095195xxxx
41. ธีรวุฒิ ใจเพชร
เบอร์โทรศัพท์ 084989xxxx
42. ดอน จวดลากลาง
เบอร์โทรศัพท์ 082986xxxx
43. พนัสบดี ลิ่มลิขิต
เบอร์โทรศัพท์ 081486xxxx
44. เด่น การะเกต
เบอร์โทรศัพท์ 085219xxxx
45. สุริยันต์ บุญประจง
เบอร์โทรศัพท์ 082444xxxx
46. ฐิตินัฐ เจริญเศรษฐศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ 081492xxxx
47. ฎตา เรืองขำ
เบอร์โทรศัพท์ 081256xxxx
48. คำพันธ์ สุรินาม
เบอร์โทรศัพท์ 087072xxxx
49. ฐณะวัฒน์ ปภัสยิ่งพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 089499xxxx
50. วสันต์ บัวบึง
เบอร์โทรศัพท์ 081381xxxx
51. วิภาวรรณ เอื้อสมหวัง
เบอร์โทรศัพท์ 080951xxxx
52. เจตน์ชาคริณ ภูริชอนันตชัย
เบอร์โทรศัพท์ 088118xxxx
53. จรุงพันฑ์ เชนยะวณิช
เบอร์โทรศัพท์ 082297xxxx
54. ทิน แก้วมณี
เบอร์โทรศัพท์ 089195xxxx
55. รัชดา ธำรงธวัชชัย
เบอร์โทรศัพท์ 095365xxxx
56. พรพักตร์ จันทนะชาติ
เบอร์โทรศัพท์ 094142xxxx
57. เยาวนาฏ พฤกษา
เบอร์โทรศัพท์ 087713xxxx
58. จักรกฤษณ์ อ่อนพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 081731xxxx
59. ปิยชัย อรุณมานะกุล
เบอร์โทรศัพท์ 091449xxxx
60. มนัสชัย ทองชีวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ 062234xxxx
61. ภัทรเดช วิฑูรรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ 081614xxxx
62. ต่อศักดิ์ สุขพาณิช
เบอร์โทรศัพท์ 089125xxxx
63. ปิยะวุฒิ ศิลาพิพัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ 098636xxxx
64. กุลยุทธ พรมศิริ
เบอร์โทรศัพท์ 087443xxxx
65. กมลชนก สมปานวัง
เบอร์โทรศัพท์ 094139xxxx
66. จินตนา มหาศร
เบอร์โทรศัพท์ 081651xxxx
67. วงศ์วิศว์ ธรรมชุตาภรณ์
เบอร์โทรศัพท์ 089065xxxx
68. บุญชัย ไชยเสน
เบอร์โทรศัพท์ 081832xxxx
69. จิตติมา ชูตระกูล
เบอร์โทรศัพท์ 082461xxxx
70. รพีพัฒน์​ โอภาสเกรียงชัย
เบอร์โทรศัพท์ 080625xxxx
71. ชัยวัฒน์ ถิรเจริญสกุล
เบอร์โทรศัพท์ 086897xxxx
72. ภูมิใจ แสงประทุม
เบอร์โทรศัพท์ 096719xxxx
73. ณัชชาอร วิเศษหมอ
เบอร์โทรศัพท์ 092662xxxx
74. นันทิพัฒน์ แสงคำ
เบอร์โทรศัพท์ 092501xxxx
75. เณศรา ภัณฑิรากุลล์
เบอร์โทรศัพท์ 099252xxxx
76. รักพงษ์ มนต์ภิรมย์
เบอร์โทรศัพท์ 087663xxxx
77. บริษัท เจอาร์โอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด .
เบอร์โทรศัพท์ 081996xxxx
78. บริษัทคิดดีแบงค็อกจำกัด .
เบอร์โทรศัพท์ 086409xxxx
79. บริษัท ทีไอเอสเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 081638xxxx
80. ธวัชชัย เตชะวัฒนวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ 086522xxxx
81. ณฐวร ธนัตถ์ภัทร
เบอร์โทรศัพท์ 081846xxxx
82. วิทยา อุนนะนันทน์
เบอร์โทรศัพท์ 088809xxxx
83. วุฒิกรณ์ สถาวรสมิท
เบอร์โทรศัพท์ 084438xxxx
84. มณเฑียร มรุตกรกุล
เบอร์โทรศัพท์ 083559xxxx
85. วิทวัส สมะดี
เบอร์โทรศัพท์ 063589xxxx
86. แสงอรุณ ยุดรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ 089076xxxx
87. พลสิทธิ์ ปิยกุละวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ 093693xxxx
88. วงเดือน คำสมัย
เบอร์โทรศัพท์ 081336xxxx
89. บ.เกียรติไกร การาจ
เบอร์โทรศัพท์ 081823xxxx
90. สุวณีย์ ระเบียบโอษฐ์
เบอร์โทรศัพท์ 095789xxxx
91. อดิศร มีศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ 081113xxxx
92. จรรยพร ภาสะประหาส
เบอร์โทรศัพท์ 083447xxxx
93. พีระพล อำพัน
เบอร์โทรศัพท์ 081304xxxx
94. บายน กลิ่นหอม
เบอร์โทรศัพท์ 086706xxxx
95. บ.บางกอก คอนส์ จำกัด -
เบอร์โทรศัพท์ 097194xxxx
96. ธัญญ์ฐิตา ตันติภัณฑ์รักษ์
เบอร์โทรศัพท์ 099693xxxx
97. วสันต์ ตันคงคารัตน์
เบอร์โทรศัพท์ 095392xxxx
98. Naphatpon Mahapongsasin
เบอร์โทรศัพท์ 083536xxxx
99. ชมพูนุท โรจน์สลาสิทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 065395xxxx
100. สุระชัย มงคลภวนันท์
เบอร์โทรศัพท์ 081345xxxx
101. กิตติธัช แก้วดี
เบอร์โทรศัพท์ 093249xxxx
102. ธนัชทชาญ เตชวันวณิชชกร
เบอร์โทรศัพท์ 098642xxxx
103. ภาคย์ สมาหาร
เบอร์โทรศัพท์ 098949xxxx
104. เสรี กวินรัชตโรจน์
เบอร์โทรศัพท์ 089811xxxx
105. ชาตยะ วงศ์ไพบูลย์
เบอร์โทรศัพท์ 081696xxxx
106. กิตติ คล้ายสีแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ 098396xxxx
107. นำพร อุชชิน
เบอร์โทรศัพท์ 081267xxxx
108. ศักรินทร์ อินทร์ไชยศรี
เบอร์โทรศัพท์ 095664xxxx
109. สันติ ศรีสว่าง
เบอร์โทรศัพท์ 062756xxxx
110. ธนวัฒน์ บูชาวัง
เบอร์โทรศัพท์ 093582xxxx
111. ภูมิรพี คล้ายหาญ
เบอร์โทรศัพท์ 085568xxxx
112. ปิยพร สมหวัง
เบอร์โทรศัพท์ 094963xxxx
113. จรรญา สะเม๊าะ
เบอร์โทรศัพท์ 088665xxxx
114. ฤทธิรงค์ รอดศรี
เบอร์โทรศัพท์ 095592xxxx
115. อิสระ ชิณวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ 091042xxxx
116. ธันยนันท์ ไกรโคกสูง
เบอร์โทรศัพท์ 088882xxxx
117. วัฒนา ผาสุข
เบอร์โทรศัพท์ 081821xxxx
118. ทรงชัย เพ็ชรสุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ 089248xxxx
119. เอกบุตร เกษมสุขมงคล
เบอร์โทรศัพท์ 064789xxxx
120. นิพนธ์ สุดแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ 083598xxxx

ขั้นตอนการรับรางวัล
1. วันที่รับรางวัล วันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 เวลา 10:00น. - 17:00น.
2. สถานที่รับรางวัล MMS Bosch Car Service ใกล้บ้าน (สาขาที่ได้รับคูปองชิงโชค) ดูเบอร์โทรสาขา
คลิก
3. เอกสารที่ต้องเตรียม 
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บุคคลธรรมดา ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บริษัท ใช้เอกสาร ภพ20 + หนังสือรับรอง 
 ลายเซ็น พร้อมตราประทับ + สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) ** ถ้าไม่ได้มารับเอง ให้มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 

4. กรุณาเตรียมเงินสำหรับหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% = 50 บาท

หมายเหตุ
*รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
*รางวัลที่ได้เป็นเฉพาะตัวผลิตภัณท์ ไม่รวมค่าเปลี่ยน ค่าแรง และค่าบริการต่างๆ
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

รางวัลที่ 11 ชุดผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ ยี่ห้อ Tunap100,104,119 มูลค่ารางวัลละ 850 บาท
1. ณัฐฌา แสงศิริ
เบอร์โทรศัพท์ 095896xxxx
2. นันทวุฒิ บุญอินทร์
เบอร์โทรศัพท์ 089379xxxx
3. วรรณพงศ์ ตระกูลวิวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ 091664xxxx
4. รัตนพล จันทวาท
เบอร์โทรศัพท์ 086811xxxx
5. กาญจนา ชัยยศ
เบอร์โทรศัพท์ 089673xxxx
6. ชาลิสา ศักดิ์ชัยเจริญกุล
เบอร์โทรศัพท์ 0863988888/089664xxxx
7. สุบิน น้อยประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ 092893xxxx
8. ชัยชาญ สร้อยวิเชียร์
เบอร์โทรศัพท์ 092654xxxx
9. ภคพงษ์ พุมอาภรณ์
เบอร์โทรศัพท์ 089098xxxx
10. คณุตม์ ณ สงขลา
เบอร์โทรศัพท์ 080425xxxx
11. ณพล พันธ์สุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ 092226xxxx
12. บ.เปเปอร์บ๊อกซ์(ประเทศไทย)จำกัด -
เบอร์โทรศัพท์ 089876xxxx
13. เศรษฐวุฒิ ทองเพชร
เบอร์โทรศัพท์ 080584xxxx
14. ฉันทำวุฒิ บุรุษพัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ 092506xxxx
15. ญาณิน คำมี
เบอร์โทรศัพท์ 064746xxxx
16. บ.เอสพีเอส คอมเมอเชียล จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 081917xxxx
17. บริษัท เอส เค อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด -
เบอร์โทรศัพท์ 084671xxxx
18. พุฒิพงศ์ พงศ์พีระชัย
เบอร์โทรศัพท์ 081714xxxx
19. ประทีป วงษาไฮ
เบอร์โทรศัพท์ 098273xxxx
20. อุดม สิงห์รวย
เบอร์โทรศัพท์ 089968xxxx
21. ชลธี พุฒซ้อน
เบอร์โทรศัพท์ 095123xxxx
22. ริญญภัสร์ พรวัชรีวิทย์
เบอร์โทรศัพท์ 095415xxxx
23. จักพันธุ์ ลาภจิตร
เบอร์โทรศัพท์ 099395xxxx
24. อทิศรา ศรีเทพ
เบอร์โทรศัพท์ 081923xxxx
25. ชนกภัท ตันสุเมธ
เบอร์โทรศัพท์ 094596xxxx
26. สหัสดนย์ ยศบรรดาศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ 064049xxxx
27. สกล ภัทรานุกรม
เบอร์โทรศัพท์ 081931xxxx
28. หจก.พี.จี.เอ็นจิเนียริ่ง และก่อสร้าง -
เบอร์โทรศัพท์ 086336xxxx
29. thitiworada pupat
เบอร์โทรศัพท์ 089419xxxx
30. ศุภกฤต ยศฟุ้งกุล
เบอร์โทรศัพท์ 092824xxxx
31. กรกฎ พลพานิช
เบอร์โทรศัพท์ 089922xxxx
32. โสภณ ฮกชุน
เบอร์โทรศัพท์ 099395xxxx
33. พนิดา ระวังการณ์
เบอร์โทรศัพท์ 097113xxxx
34. ปุณณภพ ปัญจพุทธรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ 096823xxxx
35. aungsunit klinnak
เบอร์โทรศัพท์ 082522xxxx
36. ลดาวรรณ ประทุมมาศ
เบอร์โทรศัพท์ 080076xxxx
37. ศิริวรรยา ฟุ้งสุข
เบอร์โทรศัพท์ 082891xxxx
38. ธีรพงษ์ เจริญครองสกุล
เบอร์โทรศัพท์ 098498xxxx
39. สัญญลักษณ์ จิรัฎฐิติกาล
เบอร์โทรศัพท์ 081989xxxx
40. ภรณ์ฐิตา สกุลวงศ์พาณิช
เบอร์โทรศัพท์ 064985xxxx
41. สุศิลป์ จันทร์สุริยะเขต
เบอร์โทรศัพท์ 096262xxxx
42. ชยพล แก้วพวง
เบอร์โทรศัพท์ 094869xxxx
43. ดลพร สอาดเอี่ยม
เบอร์โทรศัพท์ 061261xxxx
44. อดิเทพ เพชรชำนิ
เบอร์โทรศัพท์ 083253xxxx
45. บริษัท เอฟ แอล ดี จำกัด สำนักงานใหญ่ -
เบอร์โทรศัพท์ 080241xxxx
46. สำเรียง แสวงหาทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ 090950xxxx
47. บจก.ลั้นลา กรุ๊ป -
เบอร์โทรศัพท์ 099662xxxx
48. ปรีชา แซ่ลี้
เบอร์โทรศัพท์ 087975xxxx
49. บริษัท วอลทีส จำกัด สำนักงานใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ 081813xxxx
50. บริษัท โฮพโกลเบิล จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 095665xxxx
51. บุษบาวรินทร์ วรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ 081639xxxx
52. บริษัท กรีน สแควร์ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 081467xxxx
53. รินดา ชานนท์
เบอร์โทรศัพท์ 083298xxxx
54. จะเด็ด สุยะรา
เบอร์โทรศัพท์ 063519xxxx
55. แคทรียา บันลือธัญลักษณ์
เบอร์โทรศัพท์ 093146xxxx
56. สุทธิชัย พัฒนาฤดี
เบอร์โทรศัพท์ 081611xxxx
57. พันธ์ณกร วุฒิสุข
เบอร์โทรศัพท์ 089158xxxx
58. วีลี้ ไชยมูล
เบอร์โทรศัพท์ 097215xxxx
59. ไพฑูรย์ ทองเปี่ยมถาวร
เบอร์โทรศัพท์ 092961xxxx
60. นิพนธ์ สนธินุธ
เบอร์โทรศัพท์ 081455xxxx
61. tanart chaowanakawee
เบอร์โทรศัพท์ 097456xxxx
62. พรทิพย์ โตตาบ
เบอร์โทรศัพท์ 087066xxxx
63. สุชาติ หัตถ์สุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ 089122xxxx
64. อุทัย พูนทอง
เบอร์โทรศัพท์ 089234xxxx
65. อรียา อินต๊ะกัน
เบอร์โทรศัพท์ 082426xxxx
66. ขวัญใจ แซงวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ 082486xxxx
67. สุรีย์ประภา ตรัยเวช
เบอร์โทรศัพท์ 086363xxxx
68. บริษัทโนซาก้า จิรชัย อู่ประไพ
เบอร์โทรศัพท์ 092278xxxx
69. อมร ทะสุนทร
เบอร์โทรศัพท์ 085847xxxx
70. ธนูศิลป์ สุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ 081735xxxx
71. ปัญญา ศรีเพิ่มภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 086117xxxx
72. ปฐพี กุลนฤนาทวนิช
เบอร์โทรศัพท์ 086317xxxx
73. ชลธี คชา
เบอร์โทรศัพท์ 081912xxxx
74. ณัฐกิจการช่างช่าง เอกอนันต์
เบอร์โทรศัพท์ 062449xxxx
75. พิมพ์ชญา ชัยจิระรีย์
เบอร์โทรศัพท์ 096889xxxx
76. สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา -
เบอร์โทรศัพท์ 081410xxxx
77. พิมพ์นารา สุวรรณจิตต์
เบอร์โทรศัพท์ 081991xxxx
78. อัฐฎางค์ เดชพละ
เบอร์โทรศัพท์ 089485xxxx
79. วีระพจน์ กองแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ 089002xxxx
80. จิรพรรณ สุวรรณกูฏ
เบอร์โทรศัพท์ 098394xxxx
81. สุรชัย เธียไพรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ 089771xxxx
82. อาสาฤทธิ์ นาคสุข
เบอร์โทรศัพท์ 062597xxxx
83. วิโรจน์ จินตนาเลิศ
เบอร์โทรศัพท์ 063459xxxx
84. บริษัท แอล เอ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด -
เบอร์โทรศัพท์ 095456xxxx
85. สุวัฒน์ สหะปิยะพันธุ์
เบอร์โทรศัพท์ 081890xxxx
86. บริษัท กลอรี่ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด -
เบอร์โทรศัพท์ 081999xxxx
87. ปรม พวงงาม
เบอร์โทรศัพท์ 081566xxxx
88. รัชฎาภรณ์ วนิชย์ถนอม
เบอร์โทรศัพท์ 097447xxxx
89. จรูญ ประปลม
เบอร์โทรศัพท์ 098415xxxx
90. เนตรอาภา นุชพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 081658xxxx
91. ภาดา วัชรรัชด์
เบอร์โทรศัพท์ 081851xxxx
92. สุนันท์ พานิชไพโรจน์
เบอร์โทรศัพท์ 061635xxxx
93. สิระเชษฐ์ วงศ์ฤทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 094568xxxx
94. อรนพ รุจิเพิ่มพูน
เบอร์โทรศัพท์ 081626xxxx
95. วีระ ราชประโคน
เบอร์โทรศัพท์ 085463xxxx
96. ไพโรจน์ แสงทอง
เบอร์โทรศัพท์ 081584xxxx
97. บริษัท กัสแอนด์น่า จำกัด สำนักงานใหญ่ -
เบอร์โทรศัพท์ 081308xxxx
98. เกศสุดา แสนกุรัง
เบอร์โทรศัพท์ 099252xxxx
99. จิรายุทธ ปิตานนท์
เบอร์โทรศัพท์ 091454xxxx
100. บริษัท คลาสสิค เวดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 089789xxxx
101. เกศินี โชติวานิช
เบอร์โทรศัพท์ 081821xxxx
102. ณัชนิชา ณัชธนวงศา
เบอร์โทรศัพท์ 064546xxxx
103. ปิยวัช วงษ์ศรีรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ 082616xxxx
104. กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ
เบอร์โทรศัพท์ 080053xxxx
105. ภิเษก หล้าพิศาล
เบอร์โทรศัพท์ 081956xxxx
106. บริษัทซูพาโต้ ซูพาโต้
เบอร์โทรศัพท์ 097289xxxx
107. วันวิสาข์ ธรรมสุจริต
เบอร์โทรศัพท์ 089722xxxx
108. สไว จักรแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ 098903xxxx
109. สถานุ ขาวสะอาด
เบอร์โทรศัพท์ 081316xxxx
110. มงคล แสงรุจิ
เบอร์โทรศัพท์ 084320xxxx
111. ปิยะณัฐ ฤทธารมย์
เบอร์โทรศัพท์ 081923xxxx
112. โรสรินทร์ พัฒน์จารุไกรกุล
เบอร์โทรศัพท์ 081612xxxx
113. วิภาวรรณ์ บุญประเสริฐ
เบอร์โทรศัพท์ 081875xxxx
114. ชิษณุพงศ์ สำราญรณศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ 086802xxxx
115. สุโรจน์ หามนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 094969xxxx
116. บรรณวิชญ์ เหมะกาญจน์กุล
เบอร์โทรศัพท์ 098289xxxx
117. กฤตพร อรชัยพันธ์ลาภ
เบอร์โทรศัพท์ 061979xxxx
118. ดีรุยเซ่น จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 098317xxxx
119. กลวัชร จิรวิกรานต์
เบอร์โทรศัพท์ 095770xxxx
120. วรวิทย์ วิสูตรชัย
เบอร์โทรศัพท์ 081803xxxx
121. กรศรัณย์ ศิริกรไกรรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ 099823xxxx
122. อาคม ขาวสอาด
เบอร์โทรศัพท์ 099323xxxx
123. เฉิน จิ้ง ชิว
เบอร์โทรศัพท์ 081331xxxx
124. วรายุทธ์ ทองสาย
เบอร์โทรศัพท์ 095525xxxx
125. วรพงศ์ สำลีรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ 081932xxxx
126. กรรณิการ์ แต้ภักดี
เบอร์โทรศัพท์ 091539xxxx
127. อภิสรา ธรรมดา
เบอร์โทรศัพท์ 086666xxxx
128. พงศ์ศักดิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
เบอร์โทรศัพท์ 093329xxxx
129. บริษัท นิโคลัส แอนด์ พาสคัล จำกัด สำนักงานใหญ่ -
เบอร์โทรศัพท์ 081641xxxx
130. ปรีชายุทธ โยคะนิตย์
เบอร์โทรศัพท์ 094447xxxx
131. เจษฎาพงษ์ ชาตาคม
เบอร์โทรศัพท์ 081822xxxx
132. อดิศร ตันถาวร
เบอร์โทรศัพท์ 081835xxxx
133. กิตติภพ กุลวัฒนโยธิน
เบอร์โทรศัพท์ 090956xxxx
134. อิศรา คฤหโยธิน
เบอร์โทรศัพท์ 081553xxxx
135. บจก.มาสเตอร์อิงค์แอนคด์พริ้นติ้ง(ประเทศไทย)จำกัด .
เบอร์โทรศัพท์ 082354xxxx
136. ลิขิตมงคล แช่มทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ 096642xxxx
137. เจษฎา เกิดทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ 064279xxxx
138. อมิตา เทศศิริ -
เบอร์โทรศัพท์ 085065xxxx
139. โชติวัฒน์ รัตนแสงสรวง
เบอร์โทรศัพท์ 080454xxxx
140. อติวัณณ์ บัลลพ์วานิช
เบอร์โทรศัพท์ 081535xxxx
141. ศักดิ์ชัย เหล่าหะเกีรติ เหล่าหะเกีรติ
เบอร์โทรศัพท์ 085399xxxx
142. บ.โซโนม่า จำกัด สำนักงานใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ 02392xxxx
143. ห้างหุ้นส่วน บีวายวัน จำกัด สำนักงานใหญ่ -
เบอร์โทรศัพท์ 087987xxxx
144. พรนิชา พลับพลา
เบอร์โทรศัพท์ 061423xxxx
145. สมบัติ วนิชประภา
เบอร์โทรศัพท์ 082631xxxx
146. พร้อมพร หล้าแหล่ง
เบอร์โทรศัพท์ 062697xxxx
147. นงนภัส เลี้ยวศิริ
เบอร์โทรศัพท์ 086338xxxx
148. สุรเชษฐ์ มีฤทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 089688xxxx
149. ศรศิริ มุดขุนทด
เบอร์โทรศัพท์ 094884xxxx
150. นพวรรณ ใจเย็น
เบอร์โทรศัพท์ 061919xxxx
151. บ.เมดิเพ็ต .
เบอร์โทรศัพท์ 092282xxxx
152. รุ่งเพชร บุญยี่
เบอร์โทรศัพท์ 098195xxxx
153. บริษัท เอฟ.เอ็ม.เบสท์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด -
เบอร์โทรศัพท์ 092738xxxx
154. กรระพี ศรีเสมอ
เบอร์โทรศัพท์ 087247xxxx
155. ปราชญ์ ชาคริยานุโยค
เบอร์โทรศัพท์ 087033xxxx
156. ธีรวุฒิ พิลึก
เบอร์โทรศัพท์ 088974xxxx
157. อติชาติ กฤตยพงษ์
เบอร์โทรศัพท์ 088789xxxx
158. เอกชัย เพชรเทวี
เบอร์โทรศัพท์ 084055xxxx
159. ปวีณา วารีร้อย
เบอร์โทรศัพท์ 091703xxxx
160. ฐานสิริวัฒนะ บริษัท
เบอร์โทรศัพท์ 089498xxxx
161. พลวัฒน์ เพ็ชรบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์ 083917xxxx
162. KPH Glass ltd จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 089168xxxx
163. วินัน สุรัตนชัยการ
เบอร์โทรศัพท์ 098262xxxx
164. เอกมงคล ช้างแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ 084324xxxx
165. อนุสร พูลเพิ่ม
เบอร์โทรศัพท์ 089009xxxx
166. รัฐชยุตม์ วัชรโกมลมาศ
เบอร์โทรศัพท์ 065153xxxx
167. กรณ์นิธิ จานะพร
เบอร์โทรศัพท์ 061919xxxx
168. จารุวัจน์ เล็กดำรงศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081918xxxx
169. ศิริจรรยา เขาประเสริฐ
เบอร์โทรศัพท์ 061554xxxx
170. พงศ์พัทธิ์ แทนศิริ
เบอร์โทรศัพท์ 062391xxxx
171. อลงการ เฉลิมแสนยากร
เบอร์โทรศัพท์ 086894xxxx
172. ณัฐวุฒิ พุทคง
เบอร์โทรศัพท์ 092961xxxx
173. นฤพนธ์ จันทร์กุล
เบอร์โทรศัพท์ 092063xxxx
174. นฤมล อ่ำประยูร
เบอร์โทรศัพท์ 096742xxxx
175. ศุภมิตร สุดสัตย์
เบอร์โทรศัพท์ 081646xxxx
176. ชูชาติ ศรีแก้วต่างวงษ์
เบอร์โทรศัพท์ 082314xxxx
177. ปภาวรินทร์ ชุมเขียว
เบอร์โทรศัพท์ 065594xxxx
178. ธัชพงษ์ อภิรักษ์นันท์ชัย
เบอร์โทรศัพท์ 063956xxxx
179. ร.ต.ท.ธนเขต สายบุญศรี
เบอร์โทรศัพท์ 092505xxxx
180. พัชรี ดินประภา
เบอร์โทรศัพท์ 096769xxxx
181. อรุณ หงษ์ทอง.
เบอร์โทรศัพท์ 085919xxxx
182. ปิยะวรรณ ชูตินันท์
เบอร์โทรศัพท์ 083604xxxx
183. ณัฐวุฒิ ทองใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 084531xxxx
184. นลินสิริ แจ้งคำ
เบอร์โทรศัพท์ 098614xxxx
185. วริศรา บุญผ่องศรี
เบอร์โทรศัพท์ 062564xxxx
186. พาแวน ปินใจกุล
เบอร์โทรศัพท์ 081487xxxx
187. บริษัท โมเดอร์นคาร์ ออโต้เซลส์ จำกัด -
เบอร์โทรศัพท์ 086458xxxx
188. สันธณี ไชยบุตร
เบอร์โทรศัพท์ 088446xxxx
189. คำห่อม สว่างวงษ์
เบอร์โทรศัพท์ 062417xxxx
190. จิรฐา นิลประดับ
เบอร์โทรศัพท์ 081591xxxx
191. บริษัท เอ็มเพจ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 081912xxxx
192. นิคม อู่อ่อน
เบอร์โทรศัพท์ 081458xxxx
193. ณรงฤทธิ สมานสุขุมาล
เบอร์โทรศัพท์ 083139xxxx
194. เจษฎา ยวรทอง
เบอร์โทรศัพท์ 081815xxxx
195. อนุศักดิ์ ภักดีธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 081497xxxx
196. ณัฐดนัย อลีนจิตพงศ์
เบอร์โทรศัพท์ 084004xxxx
197. บริษัท ศิลาทอง กรุ๊ป จำกัด .
เบอร์โทรศัพท์ 062806xxxx

ขั้นตอนการรับรางวัล
1. วันที่รับรางวัล วันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 เวลา 10:00น. - 17:00น.
2. สถานที่รับรางวัล MMS Bosch Car Service ใกล้บ้าน (สาขาที่ได้รับคูปองชิงโชค) ดูเบอร์โทรสาขา 
คลิก
3. เอกสารที่ต้องเตรียม 
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บุคคลธรรมดา ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บริษัท ใช้เอกสาร ภพ20 + หนังสือรับรอง 
 ลายเซ็น พร้อมตราประทับ + สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) ** ถ้าไม่ได้มารับเอง ให้มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 

หมายเหตุ
*รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
*รางวัลที่ได้เป็นเฉพาะตัวผลิตภัณท์ ไม่รวมค่าเปลี่ยน ค่าแรง และค่าบริการต่างๆ
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ TUNAP คลิก

รางวัลที่ 12 กิ๊ฟท์วอยเชอร์ SIXT มูลค่ารางวัลละ 800 บาท
1. ดำรง กำปั่นวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ 099446xxxx
2. สิทธิชัย สมานมิตร
เบอร์โทรศัพท์ 090942xxxx
3. หจก.ช้างไทยการโยธา 2018 -
เบอร์โทรศัพท์ 061959xxxx
4. วุฒิศักดิ์ อุทัยณรงค์เดช
เบอร์โทรศัพท์ 081849xxxx
5. วีรวัฒน์ วัฒนไวฑูรน์ชัย
เบอร์โทรศัพท์ 085382xxxx
6. เจตนพ ยังถาวร
เบอร์โทรศัพท์ 097194xxxx
7. ดารณี สมเหมือน
เบอร์โทรศัพท์ 089921xxxx
8. ชรินทร์ มะนาวหวาน
เบอร์โทรศัพท์ 063160xxxx
9. ศราวุธ ศิริกายะ
เบอร์โทรศัพท์ 081331xxxx
10. สิงหา สุระวัฒโนทัย
เบอร์โทรศัพท์ 089228xxxx
11. ทนงค์ สงฆ์เจริญธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 081879xxxx
12. วุฒิชัย มะลิ
เบอร์โทรศัพท์ 096195xxxx
13. วิสิษฐ์ จุลบุตร
เบอร์โทรศัพท์ 066156xxxx
14. ชินวัฒน์ ไสยยา
เบอร์โทรศัพท์ 089491xxxx
15. กมลรัตน์ ลิ้มเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ 087684xxxx
16. วันชนะ ด้วงชนะ
เบอร์โทรศัพท์ 086339xxxx
17. วรพจน์ ก้านขาว
เบอร์โทรศัพท์ 086028xxxx
18. หฤษฎ์ หงษ์โต
เบอร์โทรศัพท์ 064935xxxx
19. ชนะพันธ์ ยิ่งยงทวีทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ 081682xxxx
20. อาวุธ สิทธิสุขสมบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์ 088083xxxx
21. สุมาลา แพรกทอง
เบอร์โทรศัพท์ 088554xxxx
22. ศิวชัย สำรวมจิตร์
เบอร์โทรศัพท์ 088388xxxx
23. บุษกร กวักทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ 086533xxxx
24. ทินกร นัทธี
เบอร์โทรศัพท์ 095431xxxx
25. บจก.เอ็มพาวเทค -
เบอร์โทรศัพท์ 088814xxxx
26. ชินธันย์ วิทยะเกริกไกร
เบอร์โทรศัพท์ 086668xxxx
27. ปรียานุช ไชยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 090641xxxx
28. ศศิประภา ศรีสาลีกุลรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ 088077xxxx
29. บริษัท พีเค แพลนท์ เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ 089255xxxx
30. วุฒิเลิศ สุวรรณศรี
เบอร์โทรศัพท์ 089815xxxx
31. นรเศรษฐ จินดาอุดมเศรษฐ
เบอร์โทรศัพท์ 081644xxxx
32. สุพัฒน์ ลิ้มศิริ
เบอร์โทรศัพท์ 098154xxxx
33. เกตุญาณินท์ จีรพัฒน์ชนากร
เบอร์โทรศัพท์ 081636xxxx
34. บุษยมาส หาญการสุจริต
เบอร์โทรศัพท์ 081614xxxx
35. เกษม บุญจงรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ 081621xxxx
36. อุมาพร อยู่เจริญ
เบอร์โทรศัพท์ 088641xxxx
37. เมธี ชัยจรีนนท์
เบอร์โทรศัพท์ 089214xxxx
38. อภิชาติ อัศวเสนา
เบอร์โทรศัพท์ 087799xxxx
39. นันทวุฒิ บุญอินทร์
เบอร์โทรศัพท์ 080001xxxx
40. ศุภนิดา มหวงศ์วิริยะ
เบอร์โทรศัพท์ 064836xxxx
41. อมเรศ จันทร์ทิพย์
เบอร์โทรศัพท์ 081626xxxx
42. ณัฏฐ์ สีห์ชูชาติวัตร
เบอร์โทรศัพท์ 085487xxxx
43. ศุภกิจ ปานเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ 095481xxxx
44. สรายุทธ ต้องแต้ม
เบอร์โทรศัพท์ 064597xxxx
45. ภิญโญ บุญมาก
เบอร์โทรศัพท์ 081443xxxx
46. จิราพัชร กุลชาติกิตติศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ 06141xxxx
47. พรพรรณ สนธิเศรษฐี
เบอร์โทรศัพท์ 098289xxxx
48. วรันณ์ธร กระจ่าง
เบอร์โทรศัพท์ 087195xxxx
49. อัศวิน คุณาวิชยานนท์
เบอร์โทรศัพท์ 081170xxxx
50. พรพรรณ ธนาเดชสุนทร
เบอร์โทรศัพท์ 080212xxxx

ขั้นตอนการรับรางวัล
1. วันที่รับรางวัล วันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 เวลา 10:00น. - 17:00น.
2. สถานที่รับรางวัล MMS Bosch Car Service ใกล้บ้าน (สาขาที่ได้รับคูปองชิงโชค) ดูเบอร์โทรสาขา 
คลิก
3. เอกสารที่ต้องเตรียม 
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บุคคลธรรมดา ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บริษัท ใช้เอกสาร ภพ20 + หนังสือรับรอง 
 ลายเซ็น พร้อมตราประทับ + สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) ** ถ้าไม่ได้มารับเอง ให้มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 

หมายเหตุ
*รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
*รางวัลที่ได้เป็นเฉพาะตัวผลิตภัณท์ ไม่รวมค่าเปลี่ยน ค่าแรง และค่าบริการต่างๆ
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

 ข้อมูล SIXT REAT A CAR คลิก

สอบถามข้อมูลการรับรางวัล